Vay thế chấp Agribank

Ngân hàng Agribank hỗ trợ vay thế chấp với lãi suất ưu đãi. Hỗ trợ vay dài hạn phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh