• Home
  • /
  • Archive by category:
  • Hỏi Đáp
Vay theo hợp đồng cũ Mirae Asset

VAY TÍN CHẤP THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET

VAY TÍN CHẤP THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ MIRAE ASSET: Vay tín chấp theo bảo hiểm nhân thọ mirae asset là bạn dùng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bạn đang tham gia để làm cơ cở vay tín chấp tại ngân hàng Hàn Quốc ( Mirae Asset). Một số hợp đồng bảo hiểm nhân […]

VAY TIỀN QUA THẺ VIETINBANK

GIỚI THIỆU HÌNH THỨC VAY TIỀN QUA THẺ VIETINBANK: Vay tiền qua thẻ Vietinbank là hình thức vay tín chấp mà ngân hàng đang hỗ trợ chỉ cần bạn có giao dịch qua tài khoản cá nhân Vietinbank. Sao kê tài khoản cá nhân 6 tháng và số tiền giao dịch ít nhất 6.000.000 thì bạn […]

VAY THEO HOÁ ĐƠN ĐIỆN SHB

VAY THEO HOÁ ĐƠN ĐIỆN SHB LÀ SAO? Vay theo hoá đơn điện SHB là hình thức dùng hoá đơn điện sinh hoạt của gia đình để làm hồ sơ vay tại ngân hàng SHB. Số tiền duyệt vay phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trên hoá đơn điện. Vay theo hoá đơn điện […]

VAY THEO BẢNG LƯƠNG SHB

GIỚI THIỆU VAY THEO BẢNG LƯƠNG SHB: Vay theo bảng lương SHB là hình thức vay tiền qua bảng lương tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Chỉ cần bạn đang làm công ty. Chấp nhận lương tiền mặt ( ưu tiên sao kê lương ) vẫn được hỗ trợ. Lãi suất cạnh […]

Vay theo bảo hiểm y tế

VAY THEO BẢO HIỂM Y TẾ

GIỚI THIỆU VAY THEO BẢO HIỂM Y TẾ CÁ NHÂN: Vay theo bảo hiểm y tế là bạn dùng chính bảo hiểm y tế mà công ty, doanh nghiệp mà bạn đang làm cấp cho bạn. Dùng thẻ bảo hiểm y tế đó để làm cơ sở vay tín chấp. Tuy nhiên nếu bạn không […]