• Home
  • /
  • Vay theo lương
Vay tín chấp theo lương chuyển khoản

Vay theo lương

Hướng dẫn vay theo lương:

Anh Tiến tại Bình Thạnh TPHCM muốn được hướng dẫn vay theo lương đặt ra câu hỏi:

Tôi đang làm công ty X được 8 tháng. Lương hàng tháng 6.500.000 nhận bằng tiền mặt. Không có hợp đồng lao động. Vậy tôi có vay được hay không? Nếu được thì tôi liên hệ ai và thủ tục thế nào? Anh Tiến hỏi”. 

hướng dẫn vay theo lương

hướng dẫn vay theo lương.

Đáp:

1. Vay theo lương là hình thức vay tín chấp được ngân hàng hỗ trợ cho bạn với điều kiện phải làm hơn 3 tháng.

2. Thu nhập hàng tháng phải từ 3.000.000 đồng trở lên.

3. Anh Tiến thoả cả 2 điều kiện 1&2 => Anh Tiến hoàn toàn đủ điều kiện làm hồ sơ vay theo lương.

4. Với mức lương 6.500.000/ tháng. Anh Tiến được ngân hàng hỗ trợ từ 10 – 40 triệu đồng.

5. Lãi suất vay theo lương tiền mặt là 2.17%/ tháng. Trường hợp của anh Tiến nếu công ty X nằm trong ưu tiên thì 1.66% còn công ty không ưu tiên là 2.17%. Với điều kiện công ty X mà anh Tiến đang làm phải hoạt động hơn 2 năm. Nếu như chưa đến 2 năm thì lãi suất là 2.95% tháng.

Cụ thể: Với 1.000.000 đồng thì anh Tiến chỉ trả 217.000 đồng tiền lãi.

Hướng dẫn vay theo lương:

1. Nếu bạn đang sống khác địa chỉ hộ khẩu thì phải xin giấy xác nhận tạm trú hoặc kt3 (mẫu).

2. Nếu bạn không có hợp đồng lao động, mà lãnh lương qua tiền mặt thì nhờ công ty xác nhận công tác, xác nhận lương (mẫu).

3. Trường hợp của anh Tiến cần chuẩn bị những giấy tờ sau khi vay theo lương:

Chứng minh nhân dân photto.

Hộ khẩu photto nguyên cuốn, bao gồm tất cả các trang không có chữ.

Giấy xác nhận tạm trú, kt3 nếu anh đang sống khác hộ khẩu.

Giấy xác nhận lương , xác nhận công tác để vay theo lương.

01 Ảnh 3×4.

Lưu ý: khi làm hồ sơ vay theo lương anh Tiến vui lòng mang theo bản gốc để nhân viên đối chiếu.